Redskap och utrustning

Bilden ovan: Sik i storryssjanÅrfabrikanter i Obbola By

Från vänster:
Klas Hammarström och Ernfrid Hammarström. 
Klas var brorson till Ernfrid.


Hammarström, som under ett tjugotal år varit fiskare, har under sin tid på sjön haft många tillfällen att konstatera brister och ohållbarhet hos olika årtyper. Med hänsyn till dessa negativa erfarenheter konstruerade han så den åra, på vilken han erhållit patent. Årskaftet är ovalt med största bredden i den riktning åran är utsatt för de största påfrestningarna. Det är tillverkat i två delar och urholkat. Dessa bägge år-skaftdelar hoplimmas och mellan dem infälles årbladet, som genom de överskjutande skaftsnibbarna erhåller en avsevärt ökad hållbarhet. Årans handtag slutar med en knappartad utsvängning, vilken gör att åran ligger synnerligen väl i handen. Årorna oljefernissas sedan två gånger och de tillverkas i 5-6 storlekar. Snickerifabriken är inrymd i en tillbyggnad till gårdshuset. Den är försedd med en kombinerad snickerimaskin. Två personer är anställda i företaget, som mer och mer utvidgas. Bror Ernfrid Hammarström är född den 5 juni 1896, son till modellsnickare John Erik Fridolf Hammarström, född 1869,och hans hustru Ebba f. Gren, född 1869, samt gift sedan 1920 med Emmy Johanna Sandberg, född den 15 juni 1896.

Källa: Sveriges privata företagare, 1943

Text rättad: I ursprungstexten anges Bror Ernfrids far heta Ernfrid. Enligt dopboken var faderns namn John Erik Fridolf. / Göran BurmanStorryssja, (Fiskhus, mäle)
8 fot i diameter. Banden gjorda av basad stavgranHängryssja för lakafiske
Hängdes vertikaltBessman
Balansvåg. Det som ska vägas hängs på kroken i ena änden av stången. I andra änden finns en vikt.Nätkasse till bessman
Fisken som skulle vägas lades i nätkassenBlock
Enskivigt block
Användes i en taljaBlock
Enskivigt, med järnbeslagBlock
Dubbelskivigt, med järnbeslag och lyftkrokFångstredskap för sandål
Hittad i en sjöbod på Bredskär
Skänkt av mästerlotsen Torsten Lundgrens dotterFotogenlykta
Användes bl a till belysning på fälbåten
Skänkt av Karin Sjögren/Stig HanssonNätvakare “Döbb”
Användes vid skötfiske för att lokalisera nätenNätvakare “Döbb” med klocka
Fungerar som ljudboj
Användes vid skötfiske och dimma för att lokalisera nätenNätvakare “Döbb”
Dubbelskiva av kork
Användes för att lokalisera nätenNätvakare “Döbb”
Av trä, med ägarmärkning
Användes för att lokalisera nätenNätvakare, “Lysdöbb”
Markerade nätenVirja med hank
Användes till förankring vid ryssjefiskeÖskar, mindreÖskar, störreKlappträ?Nätnål, bindnål
Användes för att laga nät
Tillhörde J. Johansson, ObbolaNätnål, bindnål
Användes för att laga nät
Tillhörde “OOS” alt “SOO” i ObbolaKavel
Användes till att bestämma maskstorlek vid nätbindningNätstol och bindebordTaska/Tascha
Användes som sänke på näten.
Dessa var oftast gjorda av björknäver med sten i och hopsydd med björkrot.Låda för långrevBurk för saltströmming
Från 40-taletBrännvinskagge, “Köxe”
Köxet som man drack ur, hängde i en remFörvaringslåda, “Kistelärka”
Trälåda med “laxade” hörnLaggkärlBåtstävBåtmotorUtombordsmotorerPenta, båtmotor

Leave a Reply