Sälskrämmor

UNDER DE SENASTE ÅREN har man mycket diskuterat problemet med sälarna och kustfisket.  Sälarna åstadkommer stor skada på fasta och rörliga fiskeredskap.  Det har skapat motsättningar mellan yrkesfiskarna och naturvårdarna.  Sommaren 1999 gjordes på några platser efter Norrlandskusten försök med kontrollerad avskjutning av säl.  Resultatet motsvarade dock inte förhoppningar. 

För att i någon mån råda bot på sälens härjningar i fângstredskapen har fiskare i Obbola genom att använda modern teknik försökt skrämma bort sälarna från områden.  De sälskrämmor som skapats består av en appara- tur som sänder ut ett högfrekvent ljud, 8-10 kHz, från en sonar (ekolod, som medger inte enbart djupbestämning utan även lokalisering av fiskstim mm. Tekniken bygger på registrering av utsända och reflekterade ultraljuds- signaler  ) som sänks ner i vattnet.  Det utsända ljudet gör det omöjligt för sälen att vara nära sändaren som finns placerad vid fiskeredskapet. 

Fisken tycks inte skrämmas av ljudet.  Laxfisk, exempelvis, hör i regel inte högre frekvenser än 2-3 mHz vilken däremot däggdjur, d.v.s.  sälar gör.  Dessa hör upp till 20 mHz och stör alltså av den utsända ljudsignalen.

Det som tycks vara problemet med dessa sälskrämmor är rent tekniska frågor.  Batterierna som förser sändaren med ström har för kort livslängd.  På Truthällan hade fiskaren Lennart Olofsson under sommaren 1999 ström från land medan kollegan Nils-Erik Sjöström hade solceller på Långhalsudden.  Han räknar dock med att kommande sommar ta ström från land, även han.  Det är framför allt på hösten som dessa solceller inte orkar med att ge nödvändig kraft. 

Sötvattenslaboratoriet i Djursholm, som håller i dessa försök, håller dessutom på med att utveckla skrämmorna, dels gör dem strömsnålare, dels öka ljudnivån och minska intervallen mellan signalerna.  Fiskarna här i Obbola deltar i ett försök som omfattar åtta sälskrämmor, varav Obbola alltså svarar för två. 

Sälbeståndet har dock ökat oavbrutet och djuren finns idag t.o.m.  inne i själva hamnbassängen. 

Carl Erik Nilsson


Källor:

Västerbotten 4/90. 

Intervju: Lennart Olofsson, fiskare.