Nätfiske under isen

– Lakasoppa med lakarom ger lön för mödan

I VINTER HAR EN gammal och inte längre så vanlig fiskemetod praktiserats söder om Bredskärssund. Det är Bror-Erik Backman och Ernst Ström som idkat isfiske med nät från tiden efter jul till in i mars.

Bror- Erik Backman berättar att fångsten bestått av sik , öring och lake i tillräcklig mängd för en fiskmåltid i veckan. En verklig delikatess är lakasoppa, som äts med lakarom och kokt lakalever på smörgås.

– Det är mycket jobb för lite mat, men en trevlig naturupplevelse, konstaterar Bror- Erik Backman.

Obbolabon Gunnar Holmberg beskriver hur isfisket går till. Man behöver minst ett nät (vanligen 30 meter), isbill eller motorsåg, lina (minst 30 m), spade och en lång ribba eller stång. Man börjar med att göra två hål i isen, som inte får vara längre från varandra än ribbans längd. Därefter knyter man fast linan i ribbans bakände och skjuter in den i första hålet under isen tills den når det andra hålet. Detta förfarande upprepas med nya hål tills man nått nätets fulla längd. När man nu har fått en lina mellan de yttre hålen återstår bara att dra ut nätet under isen. De båda ytterhålen måste underhållas hela vintern medan mellanhålen lämnas att frysa igen.

Då man vittjar nätet knyts linan fast i den ena änden och nätet tas upp i det andra hålet, ” vittjarhöle “.

Tekniken har länge varit sparsamt använd. Redan i början av 1960 – talet beskrev Västerbottens-Kuriren is fisket som något som var på väg att försvinna. I en artikel skildrades en av de sista isfiskarna, den 71 – årige Karl Granström från Obbola (1896-1973), som hade sina nät i Västerfjärden mellan Obbola och Strömbäck. VK:s journalist fick bevittna hur nätet vittjades. Fångsten blev den gången tolv lakar, många granna, och en sik.

– Jag minns under 30-talet, berättade Karl Granström. Vi var fyra bröder som fiskade i lag. På en månad fick vi över 3,5 ton lake. Under kriget var det bra priser. En fiskhandlare betalade oss 2:75 kr kilot. Sen sålde han vidare till Stockholm och fick över 7 kr kilot. Det var ont om mat och fiskhandlaren blev smått förmögen på kuppen.

Idag finns inga pengar i lakafisket, och Bror-Erik Backman och Ernst Ström tycks vara de enda som bedriver isfiske med nät kring Obbolaön. 

Redaktionen vid Obbola Hembygdsförening med hjälp av Ingegerd Brändström och Gunnar Holmberg. Obbola krönika 2010