Artiklar om fisket i Obbola

Länkar till texter om fisket i Obbola kommer att återfinnas här. Texterna är unika och återges från olika årgångar av Obbola hembygdsförenings Obbolakrönikor. 

Säljaktens ekonomiska betydelse av Carl-Erik Nilsson, Obbola krönika 1/2000

Säljakt, historia och metoder av Carl-Erik Nilsson, Obbola krönika 1/2000

Sälskrämmor av Carl-Erik Nilsson, Obbola krönika 1/2000

Nätfiske under isen av Redaktionen vid Obbola Hembygdsförening, med hjälp av Ingegerd Brändström och Gunnar Holmberg m fl, Obbola krönika 2010