Om Obbola Fiskarmuseum

Obbola fiskarmuseum är ett samarbete mellan Obbola hembygdsförening och Obbola fiskareförening. Bidrag har vi fått genom Leaderprojektet UR-nära samt hjälp och stöd av Västerbottens museum Gammlia.

2014-06-08 12.42.47

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *